Vodstvo

Upravni odbor sestavljajo:

Priimek in ime Funkcija
BEZOVŠEK ANTON Predsednik
KUŽNIK MARTIN Namestnik predsednika
KUŽNIK MATEJA  Tajnica
POLIČNIK FRANČEK Referent za mladino
BREZOVNIK KLAVDIJA Referent za žene
VERTOT BOJAN Referent za veterane
ČERNEVŠEK TADEJ Poveljnik
ZAGRADIŠNIK JANEZ Namestnik poveljnika
POLIČNIK KLEMEN Član upravnega odbora
REPENŠEK SIMON Član upravnega odbora
BEZOVŠEK MARKO Član upravnega odbora
KERZNAR BOJAN Član upravnega odbora
FILAČ STAŠ Član upravnega odbora
REMIC ROK Član upravnega odbora
MILHARČIČ UROŠ Član upravnega odbora

Nadzorni odbor:

Priimek in ime Funkcija
DREV IVICA Predsednik
UGOVŠEK JOŽE Član
ČERNEVŠEK IVAN Član

Disciplinska komisija:

Priimek in ime Funkcija
FILAČ JAKOB Predsednik
NATLAČEN MARTIN Član
FALE DRAGO Član
ZALESNIK BERNARD Član

Komisija za priznanja in odlikovanja:

Priimek in ime Funkcija
BREZOVNIK MIRKO Predsednik
REMŠAK JOŽE Član
BEZOVŠEK ANTON Član
FALE ROK Član

Operativne funkcije:

Priimek in ime Funkcija
ČERNEVŠEK TADEJ Poveljnik gasilske enote 2. kategorije
ZAGRADIŠNIK JANEZ Namestnik poveljnika gasilske enote 2. kategorije
BEZOVŠEK MARKO Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
BEZOVŠEK ANTON Pomočnik poveljnika za radijske zveze
ŽNIDER PRIMOŽ Pomočnik poveljnika naprav za zaščito dihal
REMIC ROK Glavni strojnik
KUŽNIK MARTIN Orodjar