GVC 24/50 levo četrta roleta

Oprema:

  • B cevi
  • navijak s hitro cevjo
  • 2 trojaka
  • 7 ročnikov
  • ročnik za vodni ščit
  • konica za čiščenje cevi
  • zbirni kos
  • ključ za odpiranje ventilov na podzemnih hidrantih

Slika: