O društvu

Smo osrednje gasilsko društvo v občini Gornji Grad, spadamo v II. kategorijo. S sosednjimi društvi Bočna in Nova Štifta pokrivamo 90.1 km2 veliko območje občine.

Povezani smo v občinsko poveljstvo občine ter v gasilsko zvezo Zgornje Savinjske doline, ki povezuje 15 prostovoljnih gasilskih društev v dolini.
V društvu je včlanjenih okrog 150 članov, od tega okrog 40 operativnih, ostali pa so rezerve, veterani, simpatizerji…Mnogo truda je vloženega v delo gasilske mladine. Mentorji se s svojimi desetinami udeležujejo gasilskih tekmovanj, raznih orientacijskih pohodov in kvizov.
Tudi člani in članice so prisotni na raznih tekmovanjih. V največji ponos pa si štejejo tekmovanja z našimi ohranjenimi starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Ročna brizgalna je iz leta 1886 in še vedno deluje kot mora, saj jo veterani vestno vzdržujejo.

 

Dobro pa se zavedamo, da je naša največja naloga pomoč sočloveku v nesreči.
Tudi zaradi tega se člani nenehno izobražujemo. Vemo, da le z dobrim znanjem in dobro prakso lahko največ storimo, kadar na pomoč pokliče gasilska sirena

Kratka zgodovina:

Že v davnini je človek spoznal, da potrebuje pomoč svojih vrstnikov, znancev in prijateljev.
Začutil je potrebo po organiziranju v večjo skupini, ki bo močnejša od njega samega.
Taka skupina se bo lahko, skupaj z njim, borila proti nesrečam svojega časa.
Ta ideja je bila vodilo vsem, ki so leta 1883 v Gornjem Gradu ustanovili
PROSTOVOLJNO POŽARNO BRAMBO GORNJI GRAD.

Na prvi strani Kronike, ki je bila nastavljena leta 1888, piše dobesedno takole:
V PROSLAVO 40-LETNEGA VLADANJA NJEGOVEGA VELIČANSTVA, PRESVITLEGA CESARJA FRANCA JOŽEFA I., SE JE DANES SPOMENICA ZDRUŽENA Z BLAGOSLOVLJENJI ZASTAVE, BRIZGALNICE IN POSLOPJA VRŠILO.
GORNJI GRAD, 12. AVGUSTA 1888
Iz tega je razvidno, da je društvo v petih letih obstoja že zgradilo gasilni dom, nabavilo ročno brizgalno in tudi razvilo svoj prvi prapor. Prapor je bil eden najlepših in najdragocenejših na Štajerskem. Žal je z vso dokumentacijo postal plen okupatorja.
Navajamo še nekaj zgodovinskih prelomnic našega društva:

1908. leta ustanovljena društvena gasilska pihalna godba
1930. leta nabavljena prva motorna brizgalna češke znamke SMEKA
1942. leta dobi društvo prvi gasilski avtomobil znamke MERCEDES in motorno brizgalno ROSENBAUER
1956. leta nabavljena prenosna brizgalna SAVICA.
Tudi v letih od 1960 pa do danes v društvu nismo počivali.
Potekale so obnove gasilskega doma, veliko pa se je vlagalo v obnovo voznega parka in v nabavo novejše opreme. Nekaj pomembnejših:
Leta 2003 smo ob 130. letnici delovanja prevzeli novo cisterno GVC 24/50.
Leta 2011 smo manjšo garažo za GVM in GVV-1 preuredili in posodobili. Namestili smo električna vrata in posodobili električno napeljavo.
Leta 2014 smo prevzeli novo orodno vozilo GVV-1.
Leta 2015 smo prevzeli novo moštveno vozilo GVM.
Leta 2016 smo prevzeli novo motorno brizgalno Rosenbauer Fox 3