Izjava o zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov naših uporabnikov je za nas izjemno pomembno. Ta politika zasebnosti opredeljuje namen in načine obdelave osebnih podatkov ter pojasnjuje, kako zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in razkrivamo vaše podatke.

Sklicevanje v tej politiki na »mi«, »nas« in »naš« pomeni sklicevanje na SBS PROGRAMI, trgovina in storitve d.o.o.s sedežem Bezovje 15c 3230 Šentjur, ki je odgovorna za obdelavo vaših podatkov po tej politiki zasebnosti. Za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov ter njihovo obdelavo in varstvom se obrnite na: android@sbsprogrami.si

Sklicevanje v tej politiki na »vi«, »vas« in »vaš« pomeni sklicevanje na vas kot uporabnika storitve. 

S sprejetjem pogojev in te politike zasebnosti izjavljate, da ste seznanjeni z zbiranjem, uporabo, obdelavo, shranjevanjem in razkritjem podatkov skladno s to politiko zasebnosti. Osebne podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo, obdelujemo in shranjujemo, uporabljamo le za zagotavljanje in izboljševanje storitve. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali, posredovali ali razkrili nobeni tretji osebi, z izjemo primerov, navedenih v tej politiki zasebnosti.

1. Kaj je pravna podlaga za obdelavo podatkov?

Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, ki jo je sklenil posameznik, na katerega se nanašajo podatki (vi), in v skladu s katero je upravljavec podatkov dolžan zagotavljati storitve, kot so registracija aplikacije po pogodbi.

2. Katere podatke zbiramo in/ali obdelujemo?

2.1. Podatke o vas/vaši napravi:

  • Telefonska številka
  • Informacije o vaši mobilni napravi: proizvajalec, model, različica OS, številka IMEI, serijska številka strojne opreme.
  • Ime in priimek imetnika računa

2.2. Statistična analiza anonimiziranih podatkov

V nadaljevanju so opisani podatki, ki jih zbira mobilna aplikacija za namene statistične analize in odpravo napak na posameznih vrstah naprave.

 Podatki o napravi

Zbiralnik podatkov zahteva podatke o napravi za namene posodabljanja mobilne aplikacije, testiranja in potrjevanja mobilnih naprav, izboljšanja mobilne aplikacije in njenih funkcionalnosti ter za statistično obdelavo na ravni skupine uporabnikov. Podatki o napravi, ki jih spremlja upravljavec podatkov, vključujejo ime blagovne znamke (npr. Huawei, Samsung in Sony) ter različico operacijskega sistema (npr. Android 8.0).

Podatki o mobilni aplikaciji

Zbiralnik podatkov zahteva podatke o uporabi mobilne aplikacije za statistično obdelavo na ravni skupine uporabnikov. Ti podatki služijo kot podlaga za prilagajanje funkcionalnosti potrebam uporabnikov, za optimizacijo delovanja mobilne aplikacije, za izboljšanje varnosti in uporabniške izkušnje ter za prilagajanje vsebin glede na interese uporabnikov. V okviru teh podatkov spremljamo, katera različica mobilne aplikacije je nameščena na vaši naprav.

2.3. Uporaba dovoljenj na vaši napravi

Mobilna aplikacija za pravilno delovanje potrebuje dostop do podatkov in komponent vaše naprave, kot je opisano v nadaljevanju.

Branje identitete in statusa telefona

Mobilna aplikacija potrebuje to dovoljenje iz varnostnih razlogov.

Pregled internetnih povezav, popoln dostop do omrežja, pregled brezžičnih povezav in sprejemanje podatkov z interneta

Mobilna aplikacija za delovanje potrebuje dostop do interneta.

Dostop do vaših osebnih podatkov v mobilni aplikaciji lahko omejite v nastavitvah vaše mobilne naprave. Upoštevajte, da nekatere funkcionalnosti ne bodo delovale, če dostop omejite, zaradi česar se lahko zgodi, da mobilna aplikacija ne bo pravilno delovala.

3. Za katere namene uporabljamo podatke, ki jih zbiramo

Podatke o vas, vključno z vašimi osebnimi podatki, in vaši napravi uporabljamo, shranjujemo in obdelujemo z namenom zagotavljanja storitve:

  • verifikacije in avtentikacije informacij ali identifikacij, ki nam jih zagotovite,
  • avtentikacije vašega dostopa do mobilne aplikacije,
  • uveljavljanja naših pravic v skladu z veljavnimi predpisi.

4. S kom si izmenjujemo podatke

Mobilna aplikacija ne posreduje ali razkriva podatkov nobenim tretjim osebam z izjemo podatkov, ki jih zahteva družba s katero imate sklenjeno pogodbo o uporabi aplikacije.

5. Varnost

Prevzemamo vso odgovornost za zagotavljanje varnosti vaših osebnih podatkov.

Za preprečevanje nepooblaščenega dostopa ali razkritja podatkov, ki jih pošiljamo, shranjujemo ali drugače obdelujemo, imamo vzpostavljene fizične, tehnične, elektronske, organizacijske in postopkovne varnostne sisteme, ki so skladni z veljavnimi predpisi o varovanju nejavnih osebnih podatkov. Vse internetne komunikacije so zavarovane z vsemi potrebnimi ukrepi. Dostop do podatkov, na podlagi katerih je mogoča vaša osebna identifikacija, dovoljujemo le osebam, ki so pooblaščene za obdelovanje teh podatkov in morajo biti seznanjene s takimi informacijami, da vam lahko zagotovijo storitev. Te osebe zavezuje dolžnost varovanja zaupnosti.

7. Spremembe te politike zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da politiko zasebnosti kadarkoli spremenimo skladno s tem določilom. V primeru spremembe te politike zasebnosti bomo prenovljeno politiko zasebnosti objavili na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji, kjer jo boste morali prebrati in sprejeti, če boste želeli storitev še naprej uporabljati.